Reakce na vyjádření DPO uveřejněný na jejich webových stránkách

  • Tiskové zprávy

Dodavatelé kamerového systému – firmy Ing. Ivo Herman, CSc. a společnost Master IT Technologies a.s, jako členové konsorcia – se ohrazují proti uveřejněným nařčením Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) ze selhání a údajné porušení smlouvy na dodávku 168 kamerových systémů ostrovního typu včetně dohledového systému se stahováním záznamů a jejich zpracováním.

DPO mohl splnit svůj slib veřejnosti a osadit kamerami všechna vozidla MHD do konce roku 2020 – stačilo, pokud by poskytl dodavatelům potřebnou součinnost. I přes celosvětové výpadky v dodávkách způsobených negativními dopady pandemie koronaviru byl kamerový sytém zkompletován a připraven k montáži. DPO však nesplnila své závazky ze smlouvy a neumožnila jeho instalaci do vozidel.

K proklamovanému nesplnění požadavků dodavateli lze uvést, že v technické rovině DPO nebyl schopen tyto požadavky dostatečně určitě vymezit, což se ukázalo již v zadávacím řízení při vysvětlování zadávací dokumentace. I následně v rámci samotné realizace díla bylo nutné operativně odstraňovat dílčí vady a nedostatky zadávací dokumentace, které zpožďovali realizaci díla. Uvedené i objektivně vzniklé překážky způsobené vyšší mocí – pandemií koronaviru – měly za následek dílčí opoždění v naskladnění některých komponent systému a tím i posunu termínu dokončení díla, avšak zpoždění v montážích systémů díky tomu mohlo dosáhnout pouze o dva až tři týdny oproti termínu plnění dle Smlouvy.

Důvody, které DPO uvádí v odstoupení od smlouvy, jsou mnohem spíše zástupné, např. neustálé vyžadování schválení kamerového systému Drážním úřadem, aniž respektovali předložené vyjádření Drážního úřadu. Tyto důvody byly dodavateli obratem písemně zpochybněny, včetně namítnutí neplatnosti samotného odstoupení. Dodavatelé jsou následkem výše nastíněného postoje DPO nuceni domáhat se řádného plnění smlouvy, případně náhrady veškerých škod, které jim tímto vznikly. DPO se tak vystavuje riziku zcela zbytečných soudních sporů, nehledě na samotné odsunutí realizace daného projektu na neurčito a za jinou cenu. Závěrem tak oba výše jmenovaní dodavatelé nad současným postojem zadavatele vyjadřují politování, a to především s ohledem na dlouholetou úspěšnou spolupráci s DPO, které si oba velmi váží.

Vždyť většina stávajících kamerových systémů používaných ve vozidlech DPO pochází právě od firmy Ing. Ivo Herman, CSc. a společnosti Master IT Technologies a.s. a tyto systémy již v praxi prokázaly svou funkčnost a kvalitu. Současně však trvají na tom, že DPO nemá dostatečně pádné důvody pro odmítnutí dohodnuté dodávky kamerových systémů do vozidel dle Smlouvy a nynějším shazováním viny na dodavatele se snaží zakrývat některá svá vlastní pochybení.


Poznámka – popis a foto vypovězeného kamerového systému včetně samostatného nezávislého serverového řízení je ZDE

Stačí jen zahájit montáže ….


Aktualizace dne 22.2.2021 – odkaz na článek v idnes.cz, který vznikající spor komentuje.