EPCOMP - příprava dat pro EPIS 4.0X

 • Palubní počítače (systémy) řady EPIS 4.0x jsou určeny zejména pro použití v městských dopravních podnicích. Proto, aby správně fungovaly, je třeba připravit pro ně potřebná data. Příprava dat se provádí v námi dodávaném SW nazvaném EPCOMP (skladač dat pro EPIS - EPIS COMPOSER), nyní 2.0 v několika verzích. Protože palubní počítač řídí informační systémy vozidel včetně vnitřních LCD pro cestující, odbavení (poskytuje informaci o zónách), řídí automatické stavění výhybek, řídí preferenci na křižovatkách a zajišťuje přímou komunikaci se zastávkovými panely, je k dispozici i další řada pomocných programů a to včetně analýzy dat z palubního počítače.

Princip programu EPCOMP II

Data pro palubní počítače EPIS 4.0x se připravují pomocí programu skladače EPCOM verze 2.0. Ten umožňuje integrovat veškeré výstupy spojené s přípravou dat pro dispečinky, pro vozidla (mohou být prováděny v samostatných programech) a pro dopravní cestu (výhybky, preference na křižovatkách). 

Základem filosofie programu EPCOMP je nezávislost provozovatele systému na jeho dodavateli. 

princip-EPCOMP-II

Postup zpracování dat pomocí EPCOMP verze 2.0.

Základním vstupem do programu jsou exporty dat z SW pro tvorbu jízdních řádů. Dnes standardně v ČR z FS Skeleton a z ASW JŘ (Chaps) a případně i z jiných. Taktéž je možno načítat grafikonu definované v excelu. 

Základními výstupy jsou pak data pro:

 • palubní počítače - určují veškeré chování palubního počítače
 • dispečink - na základě nich poté dispečerský SW SPRINTER-MHD vyhodnocuje veškeré pohyby vozidel MHD
 • data pro odbavovací systém - spolupracuje s námi dodávaným BackOffice
 • data pro systém sledování cestujících - ADA
 • v případě potřeby je možno počet výstupů rozšířit, např. pro zastávkové panely

Skladač EPCOMP II v sobě může integrovat dříve vytvořené programy:

 • zpracování dat pro automatické stavění výhybek (lze též v samostatném SW Frogs),
 • zpracování dat pro řešení preferenci na křižovatkách (lze též v samostatném SW Crux),
 • zpracování dat pro přípravu radiové komunikace (definuje kódové zprávy mezi vozidlem a dispečinkem),
 • řízení hlášení od řidiče - spouštění předdefinovaných hlášení (řidičem či z dispečinku),
 • ovládání kamerového systému a předvolba zobrazovaných obrazovek v kamerovém systému (lze v nezávislém programu SW Videoklient),
 • systém počítání cestujících - SW ADA,
 • SW pro zpracování dat z palubního počítače - aRNE.

Popis funkcí EPCOMP 2.0

Základní záložky programu

Jednotlivé záložky programu EPCOM 2.0 jsou:

 1. Program – obsahuje informace o aplikaci, nastavení a možnost ukončení aplikace.
 2. Doprava – obsahuje zpracování linek, zastávek, tarifních zón, cílů, služebních poznámek, služeb, odklonů a dalších informací potřebných pro jízdní řády.
 3. Povely – obsahuje zpracování akustických a vizuálních povelů, zvuků, směrových ukazatelů (tabel a displejů) a ovládání sběrnice IBIS (IPIS).
 4. Depo – řeší nastavení spojené s vozidlem, tj. uspořádání tabel a displejů ve vozidle, seznam řidičů, seznam vozidel, apod.
 5. Palubní PC - obsahuje nastavení palubní PC jako nastavení kritických událostí.
 6. Sprinter – obsahuje informace o liniovém vedení.
 7. Data – exporty a importy souborů.

Prehled-modulu-EPCOMP

Základní pohled na menu „Doprava“ aplikace EPComp. 

Základní menu doprava

Správu jízdních řádů nalezneme v menu pod položkou „Doprava“ kde se nachází jednotlivé části jízdního řádu. Všechny Tyto položky slouží hlavně k prohlížení a kontrole dat vytvořených v grafikonu.

Menu-doprava

Základní pohled na menu „Doprava“ aplikace EPComp. 

Ukázka práce se zastávkami:

Obrazovka-blok-zastavky

Ukázka práce se zastávkami v EPCOMP verze 2.0. 


Dopravní cesta

Je součástí modulu doprava a je určena pro správu křižovatek a výhybek. Zde se nachází Křižovatky, Pravidla pro křižovatky, Výhybky a Pravidla pro výhybky. Všechny tyto položky slouží hlavně k prohlížení a kontrole dat o křižovatkách a výhybkách.

zakladni-pohled-na-krizovatku

Definování vlastností křižovatek.