EPIS 5.0 – zapojeni ve VLD

Palubní počítač s odbavením EPIS 5.0A je určen pro veřejnou přepravu osob zejména v linkové dopravě (i MHD). Slučuje v sobě odbavení cestujících včetně on-line komunikace s backofficem či DZC, schopnost dispečerského řízení a komunikace s ním, řízení informačních systémů, veřejnou či vozovenskou WiFi a další možnosti. Principiální schéma obecného zapojení ve vozidle zejména VLD je na následujícím obrázku. Obecné zapojení pro IDS JMK je zde. Je z něj zřejmé, že umožňuje díky svému výkonu integrovat mnoho systémů dohromady.

1701435923_SOR-ODBAVENI-1-usporadani-m.png


EPIS-5A-zapojeni-ve-vozidle-191121

 • Palubní počítač s odbavením EPIS 5.0A1 ve výbavě řídicí jednotky EPC 5.0A1, jednotka odbavení EPP 5.0A LQB, dotykového LCD terminálu řidiče EPT 5.10A a externí spínač EPI 5.0A1 (zjednodušená jednotka napájení IJN 30). Externí spínač EPI spíná standardně napětí +24V do napájecího výstupu HS (hlavní spínač) a na vyžádání i do napájecího výstupu PS (pomocný spínač).
 • Společná anténa GNSS (Global Navigation Satelite Systems) a GSM/LTE. Tato kombinovaná anténa je umístěna na střechu vozidla (autobusu) a to z důvodu kvalitnějšího příjmu satelitů pro stanovení polohy vozidla a též pro kvalitnější komunikaci přes GSM/LTE. Za tímto účelem jsou dodávány kombinované antény s kvalitním kabelem pro GSM/LTE příjem (velmi nízký útlum).
 • Vzhledem k tomu, že palubní počítač EPIS 5.0A je trvale pod napětím vedeným přímo z akumulátorů vozidla (byť je ve stavu “stand by”), je nutno tento rozvod OIS (odbavovací a informační systém) jistit samostatnou pojistkou. Maximální spotřeba je dána spotřebou palubního počítače EPIS 5.0A a dalších komponent napojených na napájecím výstupu HS (tabla, označovače, LCD, povelový přijímač, …).
 • Dokovací konektor k základně palubního počítače umožňuje snadnou výměnu jednotky. Z něj je veden kabel standardního připojení EPIS 5.0A – KEP 5A-01/xx, kde xx je délka kabelu v decimetrech. Pokud vozidlo obsahuje akustický systém na pouštění rádia či jiného zvukového zdroje, je třeba použít doplňkové výstupy a přepínací relé – kabel KEP 5A-02/xx (schéma bude doplněno).
 • Vnější reproduktor vozidla je umístěn nad či pod prvními dveřmi vozidla – je aktivován buď povelovým přijímačem pro hlášení o cílové zastávce či palubním počítačem, pokud je “nějaká” výjimka na trase jako upozornění cestujícím (např. výluka na trase,….).
 • Vnitřní akustické rozvody pro standardní hlášení k cestujícím z digitálního hlásiče, od řidiče či dispečera.
 • Rozbočovač sběrnice IBIS – rozvodná krabička do vozidla, která se použije jako rozvadeč sběrnice IBIS a napájení HS. Podle počtu komponentů připojených na tuto sběrnici, je nutno ve vozidle použít 1-3 rozbočovače.
 • Čelní tablo vozidla zobrazující obvykle cílovou stanici a číslo linky o rozměrech dle provozovatele – např. VLP 19×144 GI.
 • Boční tablo vozidla zobrazující číslo linky, cílovou stanici a nácestné zastávky či další doplňující informace – např. VLP 19×112 GI.
 • Zadní tablo vozidla (číslo) zobrazuje číslo linky – např. VLP 19×32 GI.
 • Vnitřní LED tablo pro informování o cestujících – např. VLP 10×120 RI.
 • Tablo času a pásma – jeho činnost mohou zastat i vnitřní LED tabla či LCD pro cestující, např. VLP 12×64
 • Povelový přijímač signalizace od nevidomých – EPNEV 3.x4
 • Označovač jízdenek obvykle umístěný u prvních dveří a nyní standardně na sběrnici IBIS – např. ETM 4.0
 • Jednobitové vstupy do palubního počítače zajišťující základní funkce systému:
  • START – zapíná palubní počítač ze “stand by” stavu do aktivního stavu přivedením napětí +24V od klíčku vozidla. Systém se deaktivuje vypnutím klíčku a poté po odhlášení řidiče.
  • Tlačítko nouze – odesílá zprávu “alarm” na dispečink ohledně stavu nouze vozidla a zejména řidiče (tlačítko může být ukryto v kabině řidiče).
  • Prní dveře a další dveře – přivádí do PP stav dveří pro následné vyhodnocování statistik chování vozidla. V případě, že vstupy nejsou zapojeny na kontrolky od dveří, ale na signály z jednotek “MUX”, je nutno obvykle zapojit pomocné odpory mezi vstup a zem vozidla pro snížení napětí. Použité odpory jsou od 560 Ohm a výše dle zapojení vozidla.
 • Ethernetová komunikační jednotka ECU 08L.1FA3L
 • Vnitřní LCD pro cestující – např. VCS 185 či další typy,
 • Čelní nehodová kamera
 • Ukazatele kurzu VLP 8×35
 • Jednotky počítání cestujících UCP 02
 • Komunikační jednotka s GPS a V2X pro preferenci MHD – UCU 5.0VG (LTE komunikaci využívá přes palubní počítač) – zajišťuje preferenci vozidel veřejné dopravy na křižovatkách a současně umožňuje i zobrazovat varování o průjezdu vozidel IZS v okolí.

Umožňuje pro autobusy, které jsou provozovány jako linkové a současně i jako zájezdové propojit stávající akustický systém vozidla od zesilovače či rádia, videa apod. pomocí relé. Palubní počítač pak v případě hlášení zastávky do vozu aktivuje výstup z jednotky a sepne externí pomocné relé. Tím se odpojí vnitřní zesilovače autobusu a připojí zesilovače z palubního počítače a provedou hlášení. Po jeho ukončení pak relé odpadne a linka reproduktorů do vozidla je opětovně průchozí směrem k zesilovači autobusu. Ve schématu je zakreslen povelový přijímače signalizace od nevidomých EPNEV 3.x4I schválený pro použití v IDS JMK (obecně je možno použít i jinde, kde se provádí pouze příjem a předávání signálů po sběrnici IBIS).

Ukázka zapojení switche ECU 08L.1Fa3L ve vozidle IDS JMK při využití čelní bezpečnostní kamery a ukazatelů kurzu. Jako zvláštnost je ukázka připojení povelového přijímače EPNEV 3.18 nebo EPNEV 3.28 (selektivní verze). Ostatní 4 již zcela standardní porty typu ethernet jsou určeny pro připojení řídicí jednotky EPIS 5.0A, LCD panelu pro cestující, např. širokoúhlého VCS 290 nebo standardního VCS 185. A ještě zůstávají další dva volné porty pro budoucí rozšíření – např. ETM 4.0.

Ukázka zjednodušeného zapojení autobusu pro IDS s čelní kamerou a ukazateli kurzu.

ecu-08L-1Fa3L-210215-m