Odbavení ve vozidlech

uvod-odbaveni-170514Pro odbavení cestujících nabízíme systémy jak pro městskou hromadnou dopravu, tak i pro veřejnou linkovou dopravu. Ve městech je založena především na validátorech a samoobslužném odbavení cestujících za podpory palubních počítačů EPIS. Pro veřejnou linkovou dopravu je odbavení založeno na kompaktním provedení "strojku" (all-in-one) nebo na děleném, kdy k palubnímu počítači (v tomto případě na novém typu palubního počítače) je připojena sestava čtečky bankovních či nebankovních karet, zákaznického displeje, čtečky QR kódů a tiskárny lístků EPP. Systém odbavení je doplněn víceuživatelským systémem "Backoffice II"  (nová verze 2017) pro zpracování transakcí a přípravu dat pro odbavení.

Pro veřejnou dopravu nabízíme tři základní koncepty odbavovacích systémů:

Koncept městského odbavení

Pro odbavení v městských aglomeracích, kde se cestující odbavuje sám pomocí bezkontaktní čipové karty, nabízíme 2 možnosti uspořádání palubního systému odbavení založeného na námi vyráběných komponentech (palubní počítače a validátory).

Odbavení pomocí označovačů

Pro jednodušší systémy nabízíme odbavení cestujících pomocí označení jízdenek pomocí "klasického" označení jízdenek. Nový označovač ETM 4.0 zajišťuje po vložení jízdenky její označení tiskem "jízdenky". Označovač může být řízen po ethernetu, např. i naším palubním počítačem EPIS 4.0x, případně i jinými palubními počítači. Oproti konkurenčním výrobkům se vyznačuje menšími rozměry a barevným zákaznickým displejem.

ETM-40-1


Odbavení s více validátory ve vozidle

Tento typ základního samoobslužného odbavení s více validátory ve vozidle, kdy nástup cestujících se provádí všemi dveřmi, je založen na:

 • palubních počítačích EPIS, ve kterém je současně uložena databáze provedených transakcí, a na němž běží aplikace odbavení cestujících a firewall pro GSM komunikaci,.
 • validátorech EVK 50.xx umožňujících odbavení bezkontaktních čipových karet včetně bankovních (validátory jsou podřízeny palubnímu počítači a sdílí s ním databázi transakcí - na obrázku pak validátory neobsahují tiskárnu),
 • přepínače ethernet s možností napájení validátorů přímo po kabelu UTP a možností řízení napájení od palubního počítače ECU 08PO (platí pro validátory bez tiskárny),
 • GSM modemu EPG 4.0 s (UMTS či LTE komunikace pro on-line provádění transakcí - zejména u bankovních karet) nebo pomocí vozidlových jednotek UCU - verze 2.0, 4.0 a verze 5.0

odbaveni-MHD-1603271


Odbavení s validátorem pouze u řidiče

Ukázka jednoduchého zapojení vozidla, kde se provádí samoobslužné odbavení cestujícíchna validátoru EVK 5.0B (bez tisku jízdenky) a s kontrolou řidičem (validátor je pouze u řidiče a nástup cestujících je prováděn pouze předními dveřmi):
 • Řídicí jednotka palubního systému EPIS – např. EPC 4.0B  či EPC 4.0C– jedná se o řídicí jednotku palubního systému EPIS 4.x doplněnou o řídicí funkce pro úplné odbavení cestujících, o řídící funkce pro informační systémy a taktéž s komunikačními funkcemi. Výkonnost systému umožňuje dále integrovat nové funkce popř. přidávat a řídit další periferie.
 • LCD dotykový terminál řidiče EPT 4.08B s možností přihlášení řidiče pomocí čtečky BČK (nebankovní) a napojením k palubnímu počítači pomocí jednoho HDMI kabelu.
 • Modem GSM/GPRS/UMTS/LTE typu EPG 4.0x, který je připojen k řídicí jednotce EPC palubního systému EPIS.
 • Jednotka odbavení EVK – 5.0 BP – jedná se o jednotku, která obsahuje rychlou tepelnou tiskárnu s prodlouženou životností a kombinovanou čtečku bezkontaktních karet (bankovní s možností režimu off-line i nebankovní). Součástí jednotky je také velký barevný zákaznický displej s kapacitním dotykovým ovládáním pro individuální odbavení.

zapojeni-DPMDML-161105-odbaveni-blok-schema


Odbavení ve veřejné linkové dopravě

Odbavení v linkové dopravě využívá k odbavení palubní počítače taktéž doplněné o prvky odbavení - tj. tiskárnu, různé typy čteček (bankovních či nebankovních karet, QR kódů, apod.) a zákaznický displej. Lidově se tato sestava nazývá - "strojek". Toto doplnění může být provedeno různým způsobem uspořádání systému a to:

 • vše v jednom - všechny požadované komponenty tvoří jeden celek (mimo antén)
 • dělená varianta - systém se skládá z více jednotek (minimálně palubní počítač a jednotka odbavení)

Jedním z významných rozdílů mezi městským a regionálním odbavením je velikost obrazovky vhodné pro odbavení cestujících, kdy u regionálního odbavení musí být schopen současně řidič "vidět" více informací, což klade nároky na větší obrazovku řidiče - obvykle 10" a větší.Námi dodávané komponenty navržené pro regionální veřejnou linkovou dopravu osob používají tepelnou tiskárnu lístků s prodlouženou životností, čtečkou bezkontaktních karet (bankovních či nebankovních), zálohováním napájení akumulátorem (na vyžádání), vícenásobným digitálním hlásičem, GPS jednotkou, UMTS či LTE modem pro on-line datovou komunikaci, integrovanou WiFi, izolované černé skříňky o platbách a další vlastnosti včetně nového SW "back office II". 


Uspořádání informačního a odbavovacího systému ve veřejné linkové dopravě

Zjednodušený námi navržený popis funkcí jednotlivých prvků systému ve vozidle (jsou vyznačeny číslováním na následujícím obrázku (většinu z toho jsme schopni dodat):

komplex-odbaveni
 1. Palubní počítače s odbavením cestujících– v něm bude v provozu aplikace, která obsluhují funkce:
  • sdělování informací cestujícím (optické i hlasové)
  • odbavení cestujících – umožňuje volbu tisku lístku či odbavení čipovou kartou
  • informování řidiče o poloze vozidla ve vztahu k jízdnímu řádu
  • přenos polohy vozidla na dispečink včetně počtu cestujících ve vozidle
  • ve vozovnách řídí aktualizaci všech databází a souborů ve vozidle
  • umožňuje hlasovou i datovou komunikaci s dispečerem
  • řízení hlášení pro nevidomého
  • umožňuje připojení kamerových a senzorických systémů vozidla
 2. Dotykový LCD terminál řidiče – velikost jeho obrazovky (doporučujeme 8“ až 10,4") zaručuje zobrazení všech potřebných údajů týkajících se trasy a odbavení cestujících (zobrazení ceníku pro výdej jízdenek). Tyto informace se střídají dle aktuální činnosti řidiče a vozidla (informační, komunikační a odbavovací).
 3. Jednotka pro odbavení - integrovaná tiskárna lístků a čtečka bezkontaktních karet – může být koncipována jako periferní jednotka umožňující vyčtení informace z bezkontaktní karty a kombinovaná s tiskárnou lístku nebo může být integrována do LCD terminálu (strojku) na palubní desce autobusu. Odbavovací systém je doplněn druhým vysoce svítivým barevným LCD displejem pro cestujícího a samostatným digitálním hlásičem.
 4. Komunikace vozidla s dispečinkem– tato komunikace pomocí GSM/GPRS/UMTS/LTE sítí zabezpečuje všechny typy obsluhy:
  • odbavovací s tím, že sděluje na dispečink počty cestujících, složení lístků, může přenášet „blacklist“, denní tržbu a další.
  • informační s tím, že umožňuje dispečerovi poslat do vozidla informace přímo řidiči či cestujícím a nastavit i pravidelnost jejich opakování.
  • řídící a komunikační s tím, že sleduje polohu vozidla a umožňuje datovou a hlasovou komunikaci dispečinku dopravce či IDS s vozidlem.
 5. Komunikace vozidla s vozovnou – opět zabezpečuje všechny tři typy obsluhy s tím rozdílem, že je využívána zejména pro hromadné přenosy do a z vozidel ve vozovnách (duplikuje bod 4). Protože se jedná zejména o přenosy souborů v pásmu WiFi (bezplatném) snižuje tak nároky na placení SIM karet. Tato komunikace je vhodná zejména v případě použití tachografů či reklamních LCD terminálů pro cestující, na kterých je promítána cílená reklama.
 6. Ozvučení vnitřního prostoru autobusu pro cestující umožňuje hlásit informace o zastávkách, navazujících spojích v uzlech, změně tarifu, zónách či jiné obecné regionální informace.
 7. Ozvučení vnějšího prostoru autobusu u prvních (nástupních) dveří umožňuje sdělit důležité informace nastupujícím cestujícím (změny v dopravě či změny v tarifech) a lze využít i pro nevidomé a slabozraké spoluobčany.
 8. Čelní ukazatele směru (LED panely, tabla) sdělují informace pro cestující o čísle linky, cílové stanici a příp. o nácestných zastávkách (informace o nácestných zastávkách má smysl zobrazovat pouze tehdy, pokud autobus stojí v zastávce, nikoliv za jízdy). Pro tento způsob informování jsme vyvinuli LED panely s tzv. dynamickými fonty, které umožňují automatické přizpůsobení textu zvolenému oknu dle definovaných pravidel.
 9. Boční ukazatele směru (LED panely, tabla) sděluje informace pro cestující o čísle linky, cílové stanici a o nácestných zastávkách. Výjimečně může sdělovat i informace týkající se odbavení (služební jízda – nenastupujte).
 10. Zadní číslo (LED panel, tablo) sděluje informace o čísle linky (maximálně třímístné číslo). Umí zobrazit i jednoduché dvojřádkové texty, např. „mimo provoz“.
 11. Vnitřní displej (LED panel) může být v provedení pomocí LED diod (dnes standardní řešení) nebo i v provedení vnitřních LCD panelů. Umožňuje sdělení jak o linkách, trasách či zastávkách. Z hlediska odbavení může zobrazovat tarifní zónu či čas pro posouzení platnosti časových jízdenek. Může též sdělovat i důležité regionální údaje či informace o změnách v dopravě, návaznostech, apod. Doporučujeme minimální velikost – 2 řádky textu pro zobrazování informací.
 12. Sběrnice ve vozidle – integruje všechny datové přenosy po vozidle, tj. jak o odbavení, tak i informační či řídicí. U již vybavených vozidel se standardně používá sběrnice IBIS nebo nověji sběrnice RS 485. U nových vozidel doporučujeme již rozvody sběrnicí Ethernet z důvodu možnosti rychlé komunikace s palubním počítačem s odbavením. Ten např. může umožnit připojit do systému i couvací kameru.
 13. Systém přijímání povelů od nevidomých umožňuje poskytovat informace pro nevidomé o směru jízdy a nácestných zastávkách či informovat řidiče o nástupu či výstupu nevidomého. Nově jsme připravili provedení tohoto přijímače taktéž na sběrnici Ethernet
 14. Vozidlová kamerase schopností se otáčet může mít dvě funkce:
  • snadné pozorování cestujících v prostoru vozidla a s možností zachytit cestující v oblasti dveří případně zachytit situace při poškozování vozidla.
  • V případě stisku tlačítka „nouze“ řidičem zahájí kamera snímání dění v kabině řidiče a případně odešle i snímky na CED.
  • Umožní dálkový pohled dispečera do vozu.
 15. Couvací kamera – aktivuje se pouze při couvání vozidla a obraz je na zobrazen na displeji terminálu řidiče.
 16. Měřiče teploty ve vozidle – pro kontrolu plnění teplotních standardů IDS budou vozidla vybaveny dvěma čidly měření teploty. Hodnoty teploty z těchto čidel budou v palubním počítači průměrovány a sdělovány na dispečink. Z dispečinku půjde zadat, jaká minimální (maximální) teplota je ve vozidle pro dané období tolerována.

Obecné vlastnosti odbavovacích systémů

Odbavovací systém obecně splňuje:

 • teplotní požadavky na provoz ve vozidle (-20°C až +70°C) – pro vyšší záporné teploty to znamená, že se bude muset vůz po určitou dobu držet v RESETu, aby se vnitřní prostor zahřál „odpadním“ teplem,
 • vysoké výkonnostní požadavky – dáno použitými procesory INTEL ATOM E 640 či typu ARM na taktovací frekvenci 1 GHz (má minimálně 10x vyšší výkon než běžně používané palubní počítače v ČR – např. PXA) - při použití ARM procesorů mohou být i vícejádrové,
 • nízkou spotřebu energie, a proto nevyžaduje chlazení za pomoci ventilátoru,
 • velké kapacity pamětí – mikro SD FLASH 8 Gbajt či 8/32 GB SSD disk a RAM DDR o velikosti minimálně 1 Gbajt (paměti DDR2 nebo DDR3),
 • univerzální použití pro systémy s platbou u řidiče,
 • možnost použití bezkontaktní platební bankovní karty,
 • přímá radiová komunikace s dispečinky či zúčtovacími centry.