Novinky

 

2014/2015 2013 2012  2011  Starší

Novinky za rok 2014/2015/2016/2017/2018

Obsah stránky:

duben až říjen 2018
 • V tomto období se nám z časových důvodů nedařilo aktualizovat webové stránky. V tomto období jsme připravili mnoho nových řešení pro veřejnou dopravu a to zejména pro MHD. Výsledky jsou a budou průběžně zveřejňovány. Jedná se o:
 1. palubní počítač EPC 4.0Cx
 2. nový typ LCD terminálu EPT 4.08Cx a s novou čtečkou
 3. sada switchů ECU 05L.2P a ECU 08Px (switche P0, P1 a P3)
 4. ukazatele kurzu VLP 0835
 5. systémy počítání cestujících UCP02
 6. sada komunikačních jednotek UCU 5.0 pro vozidla a pro křižovatky či jako RSU
 7. ethernetový povelový přijímač nevidomých EPNEV 3.18 IO
 8. sada adapterů kabin A a B pro obousměrné zesilovače včetně LVDS zesilovače
březen 2018
 • V rámci plnění projektu “Řídicí informační systém pro MHD Brno – RIS II” pro DPMB a.s. jsme připravili nové typy výrobků  – zejména komunikačních jednotek na ethernetu (switchů) ECU  a nový typ jednořádkové kurzovky VLP 08×35 YE. O dalších produktech budeme postupně informovat.
 • Obhájili jsme úspěšně “předvedení” funkčního vzorku ve složení EPIS 5A a EPP 5.0 v rámci výběrového řízení EOC (elektronické odbavení cestujících) včetně odbavení pomocí “tokenů” s čtečkou bankovních karet, která bude mít certifikaci i po roce 2020. Integrovali jsme do zařízení plně i vlastnosti MSP 5.0.
 • Vystavovali jsme na mezinárodní výstavě a konferenci IT TRANS 2018 v německém Karlsruhe ve dnech 6.3. – 8.3.2018.
únor 2018
 • Představili jsme nový typ označovače lístků zejména pro MHD komunikující pro sběrnici ethernet a obsahující barevný displej pro cestující – typ ETM 4.0. Tím bylo naše portfólio výrobků doplněno o významný prvek.
leden 2018
 • Zahájili jsme plnění projektu “Řídicí informační systém pro MHD Brno – RIS II” pro DPMB a.s. Jedná se o nejvýznamnější projekt v této oblasti v ČR – více na titulní straně.
 • Vyvinuli jsme nový typ průmyslového panelu ELP 438 včetně ovládání určeného pro třídění vozidel TIR v průmyslových podnicích.
prosinec 2017
 • Uvedli jsme do provozu nový typ SPRINTER-VIS (řízení vozidlového informačního systému), které umožňuje řídit a ovládat vozidlové panely (LED i LCD) přímo z “dispečinku” bez nutnosti použít palubní počítač. Řízení je založeno na nové řídicí jednotce UCU 2.0.
 • Instalovali jsme nový typ zastávkového informačního odjezdového panelu ELP 662, kde jsme jako první v ČR použili pro zobrazování 4092 barev. Oproti předchozímu systému s 256 barvami je tak již možno vytvářet i barevné obrazy.
listopad 2017
 • Uvedli jsme do provozu testovací systém absolutní preference vozidel Hasičského záchranného sboru v Brně založený na komunikační jednotce UCU 5.0 a standardu V2X, který je  v provozu na 6 křižovatkách a dvou vozidlech. Více v článku zde.
 • Instalovali jsme nový typ dvounohého označníku ELP 174 s integrovaným 4 řádkovým LED panelem s “černými” diodami na dopravním terminálu v Havířově.
říjen 2017
 • Vyvinuly jsme nový typ palubního počítače EPIS 4.0C pro nová výběrová řízení. Jedná se o typ, který je až 10x výkonnější než stávající EPIS 4.0A či EPIS 4.0B a 100x výkonnější než první EPIS 4.0.  Jeho architektura umožňuje i interní použití  SSD disku, umožňuje připojit externí jednotku odbavení EPP, připojit jakýkoliv typ radiostanice – analogové, digitální i typ TETRA.
 • Zahájili jsme transformaci a postupný převod firmy Ing. Ivo Herman, CSc. do právnické osoby Herman systems s.r.o.  Z hlediska postavení firmy na trhu je toto logický krok. Proces to však bude delší a složitý. Za mnohaletou existenci firmy Ing. Ivo Herman, CSc. vzniklo mnoho různých závazků, které nelze den ze dne změnit. Toto platí i o právních a daňových hlediscích převodu.
 • Jako první v ČR jsme spustili on-line vysílání informací z médií přímo do vozidlových LCD – podrobněji zde.
září 2017
 • Dodali jsme všechna vnější LCD pro náhradní autobusové nádraží v Bratislavě. Jednalo se o 34 kusů LCD -  ELP 832A pro zobrazování odjezdů na jednotlivých stanovištích, dále o 12 kusů LCD – ELP 855A  pro přehledové zobrazení pro řadu nástupišť a ELP 865A v provedení “na stojato” (bude instalován).
 • Realizovali jsme informační systém na dopravním terminálu v Bánské Bystrici (více o realizaci zde). Systém obsahuje 20x informační oboustranný odjezdový panel ELP 225B s prosvětleným číslem nástupiště, 8x LCD 65″ v provedení antiglare a antivandal ELP 865A  a jako novinka je spuštěna nová verze ovládacího SW – SPRINTER TERMINAL.
srpen 2017
 • Zrealizovali jsme dodávku inteligentních zastávek v Bratislavě. Projekt byl charakteristický dodávkou inovovaných LED panelů ELP 350 a ELP 352, které nově obsahovaly plnohodnotný kamerový systém se záznamovým diskem, GSM/GPRS/UMTS/LTE modem, podsvit názvu zastávky a další vylepšení. Počet dodaných panelů byl 36 kusů ve 4 provedeních.
 • Předali jsme I. etapu projektu “Inteligentních zastávek” v MDPO a.s. V rámci tohoto projektu jsme připravili nové typy napájení zastávkových panelů z trolejového vedení – typy NB 02/0x (jednoduchý až pětinásobný zdroj, tj. 450W až 2250W), nové typy LED panelů – řada ELP 134, ELP 136 a ELP 136 a napájecí blok NB 12S/90, který je určen pro napájení panelu ELP 134 ze solárního panelu.
červenec 2017
 • Uvedli jsme na trh novou generaci vozidlových LED panelů VLP. Je charakteristická novou řídicí jednotkou MCU 40, která umožňuje překreslit LED panel i 1000x za sekundu (oproti předchozí má minimálně trojnásobné zrychlení). Tímto způsobem umožňuje i vykreslovat obrázky s více stupni šedi.
 • Doplnili jsme funkce kamerového systému o možnosti připojení zadní (couvací) kamery, kamery pro sledování nasazení sběrače na trolej (natrolejovací) kamery, přidali možnost připojení přední kamery včetně nového typu napájení (převodník PoE – typ B na typ A). Systém je nyní naprosto univerzální pro použití ve vozidlech MHD a VLD.
červen 2017
 • Provedli jsme rekonstrukci zastávkových LCD na dopravním terminálu ve Svinově a to velkých panelů ELP AP855EH (uhlopříčka 55″) a na místo dvojitých ELP D821EH byly na vybraných místech nově umístěny trojité LCD ELP F821EH.
 • Získali jsme certifikát na splnění normy “ČSN EN 45545-2 + A1 Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel – Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí” pro námi vyráběné vnitřní LCD typu VCS a VCSP. Firma tak může dodávat vnitřní LCD pro cestující i do vlaků.
květen 2017
 • Připravujeme nové typy LCD terminálu pro palubní počítače EPIS 4.0x o velikosti 10,1″ – typy EPT 4.10A a EPT 4.10B vhodné tam, kde probíhá odbavení cestujících u řidiče a tento vybírá z mnoha tarifů. Obdobný typ je použit i pro linkové odbavení u dělené varianty EPIS 5A-FCS.
 • Zahájili jsme realizaci projektu “Dodávka systému Inteligentních zastávek městské hromadné dopravy v Opavě”, jehož součástí je dodávka 20 inteligentních zastávek 4, 6 a 8 řádkových LED panelů a SPRINTER ELP doplněného o virtuální označníky a zobrazování pohybu vozidel po mapě pro cestující veřejnost. Charakteristické je napájení panelů z trolejového vedení.
 • Byl zahájen ostrý provoz prvního komplexního dopravně informačního systému včetně odbavení v ČR (viz. článek “samoobslužné odbavení …“). První je v tom, že obsahuje veškeré potřebné komponenty pro řízení dopravně informačního systému  (dispečerské řízení, backoffice pro odbavení, dálkové nahrávání dat, přípravu dat pro celý systém, on-line přístup na vozidla, a mnoho dalších vlastností) a to včetně odbavení, přičemž odbavení je již součástí palubního počítače.  O systému informovala i Česká televize.
 • Připravili jsme multimediální LCD VCS 320 F pro zpříjemnění čekání cestujících na dopravních terminálech či zpříjemnění delších jízd (zejména pro děti). Multimediální LCD umožňuje výběr filmu a jeho dálkovou aktualizaci a dohled.
duben 2017
 • Protože jsme se poslední dobou setkali se snahou použít solární energii pro napájení zařízení ve veřejné dopravě (a občas chybných) uvedli jsme zde nový článek “Solární energie ve veřejné dopravě” se snahou vnést osvětu do tohoto druhu napájení.
 • Zahájili jsme přípravu výroby nových typu wifi jednotek do vozidel UCU 5.0 včetně dohledového SW. Jednotka plně splňuje požadavky MSK (Moravskoslezský kraj) na výbavu vozidel ohledně wifi technologií.
 • V rámci 4. ročníku mezinárodní konference “Chytrá a zdravá městská veřejná doprava” v Plzni 4.4. a 5.4.2017 jsme úspěšně prezentovali nový typ odbavení - ”samoobslužné odbavení cestujících s kontrolou u řidiče, kamerový systém do vozidel MHD a inteligentní zastávkový označník včetně i dalších našich komponentů.
březen 2017
únor 2017
 • Rozšířili jsem portfólio LCD výrobků a uvedli jsme do výroby nový typ ovládacích dotykových vozidlových LCD pro názvem VCS 185A DT připojitelných ke standardnímu PC s možností použití v průmyslových prostředích. Jejich použití je samozřejmě možné i mimo vozidla v těžkých provozech (např. vozovny, průmyslové výroby, apod.)
 • Dokončili jsme vývoj nového typu kompaktního dvojnohého digitálního označníku pro město Plzeň – ELP 173. Označník se vyznačuje informační plochou 30×120 LED v rozteči 3,8 mm s možností standardního ovládání z SW SPRINTER. DO označníku je možno vestavět nový typ akumulátorového napájení pomocí lithiových akumulátorů s dlouhou dobou života. V tomto provedení je možno provádět napájení označníků i z veřejného osvětlení.
leden 2017
 • Realizovali jsme nový návrh zastávkových obrazovek ROPIDu pro naše LCD panely - ELP 832AI-H.
 • V rámci reklamní kampaně ING jsme zprovoznili v dopravních podnicích v Plzni, Ostravě, Brně a Olomouci vozidlové wifi jednotky UCU 4.0 ve tramvajích. Ovládání těchto jednotek je řízeno pomocí MEDIA serveru, který umožňuje sledování provozu chování cestujících připojujících se k veřejnému internetu.
prosinec 2016
 • Zprovoznili jsme nové ovládání zastávkových LCD displejů pomocí MEDIA serveru, který umožňuje zpracování informací o odjezdech vozidel ze třetích zdrojů a současně umožňuje vkládat dopravní informace či reklamní spoty v řízených časových intervalech.
 • Realizujeme dodávku 36 zastávkových LED panelů pro DP Bratislava (ELP řada 35x) a to čtyřřádkové jednostranné panely, čtyřřádkové oboustranné panely a šestiřádkové oboustranné panely. Panely jsou nově vybaveny zastávkovými kamerami se záznamovým zařízením, LTE modemem a podsvícením názvu zastávek.
listopad 2016
 • Realizujeme třetí krajský dispečink IDS a to v Ústeckém kraji, kde jsme v rámci VZ nabídli nejlepší cenu. Základem řešení je řídicí SW SPRINTER IDS.
 • Uvedli jsme na trh novou generaci vnějších LCD panelů – typ SLIM s úzkými okraji a vylepšeným designem.
 • Zahájili jsme výrobu inovovaného hlasového majáčku OAS 130 se sníženou spotřebou pro aplikace citlivé na spotřebu s možností napájení z veřejného osvětlení či ze solárního panelu (lze umístit kdekoliv). Princip snížené spotřeby bude postupně rozšířen i do dalších povelových přijímačů.
 • Uvedli jsme na trh nové typy povelového přijímače určeného pro řízení signalizace na křižovatkách EPNEV 3.17 a s jednoduchými výstupy pro otevírání dveří EPNEV 3.15 a pro sběrnici RS 485 EPNEV 3.16 (inovované řady).
říjen 2016
 • Realizujeme zakázku na dodávku 61 zastávkových označníků v Berouně, z toho 8 elektronických – typ ELP 183, zastávkové panely ELP 203, příchozí velkoplošný panel ELP 652 v jednobarevném provedení, 2x novou generaci  LCD 55″ do čekárny (bude představena v listopadu 2016) včetně nového způsobů řízení systému tohoto rozsahu.
 • Pro město Beroun připravujeme téměř 50x systém pro nevidomé OAS – nový typ 130 včetně možnosti napájení ze solárního panelu (cca 30 aplikací).
 • Zrealizovali jsme nový typ kamerového systému systému (článek o kamerovém systému je zde) navazujícího na kompletní řízení v dopravních společnostech a integrovaného do palubní informatiky – palubní počítač EPIS 4.0x. Jedná se o nové prostorově úsporné řešení – viz. popis zaznamových LCD (vše v jednom), nové řešení rozvodů pomocí eth. přepínač ECU 08P2B.
září 2016
 • Vystavovali jsme na mezinárodní výstavě dopravní techniky “InnoTrans 2016″ v Berlíně na stánku A2/111, kde jsme předvedli novinky z naší letošní produkce jako jsou nový typ LCD pro cestující VCS 290, nový typ zastávkového označníku, zastávkový barevný panel, kombinovaný vozidlový panel (barevné moduly kombinované a jednobarevnými) a další produkty a systémová řešení.
 • Vyvinuli jsem nový typ zastávkového označníku s roztečí 3,8 mm s maticí 30 x 120 LED černých diod. Jeho velikost odpovídá velikosti značky na zastávce. Čitelnost dat na označníku je cca 15 m.
 • Rozšířili jsme portfolio výrobků LCD  do vozidla o nový typ VCS 290. Panel je určen jako náhrada dvojřádkového vnitřního LED panelu. Panel umožňuje zobrazovat buď podobné informace jako dvojřádkový vnitřní panel nebo “perlovou šňůru” na jedné polovině a reklamu a dopravní informace na polovině druhé.
srpen 2016
 • Připravujeme do výroby nový typ barevných či kombinovaných (obsahují barevné a jednobarevné LED moduly) vnějších LED tabel VLP 19K/20K či jiných velikostí. Jejich výroba bude umožněna díky nově vyvinuté velmi výkonné řídicí jednotce panelu. Jako všechna námi vyráběná tabla se vyznačují nízkým příkonem.
 • Provedli jsme zátěžové testy pokladny EPIS 5FCC pro nový typ odbavení podle identifikačního čísla bankovní karty. Palubní počítač po identifikaci bankovní karty do 100 ms našel údaje o cestujícím a zobrazil fotografii řidiči. Ten tak může ověřit, zda držitel bankovní karty je tentýž, který má zaplaceno předplatné. Databáze obsahovala 500 tis. předplatitelů jízdného včetně fotografií.
červenec 2016
 • Připravujeme nový typ LCD pro cestující do vozidel (typ VCS 21,5 BE-LW), který má bohatou podporu komunikací a umožňuje napojení na dohledový server reklamy. Díky LTE modemu umožňuje taktéž realizovat Wifi do vozidel rychlostí až 30 Mbit/s (obdoba jednotky UCU). Současně obsahuje firewall a může zprostředkovávat komunikaci na palubní počítač či vozidlovou informatiku. Výhodou je, že vše je integrováno do jednoho panelu a za velmi výhodnou cenu. Katalogový list ke stažení zde:VCS 215Bx_LW.
 • Nově připravujeme vozidlové kamerové systémy, jejichž řídicí jednotkou jsou LCD pro cestující – typ VCS –  doplněné o pevný disk pro záznam z kamer. Ovládání lze provádět z tlačítek nebo palubního počítače (zejména typ EPIS 4.0x). Pro napájení kamerových systémů byl vyvinut nový eth. přepínač ECU 08P2B. Systém je určen pro DPO a.s., kde spolu s firmou Master IT realizujeme dodávku a instalaci 72 kamerových systémů.
červen 2016
 • Připravili jsme nový typ wifi jednotky do vozidel UCU 4.0 L obsahující průmyslový LTE modem s komunikační rychlostí okolo 30 Mbit/s a výkonnou Wifi jednotkou schopnou obsloužit všechny cestující ve vozidle.
 • Prezentovali jsme na náš informační systém na Solaris Days 2016 konaném 22.6.2016 v Brně. Prezentace naší firmy je dostupná ke stažení zde: Prezentace Solaris Days 2016.
 • V rámci 73. a 51. společného zasedání dopravně-provozních skupin v ČR a SR SDP, které se konalo 7-9. června 2016 v Brně, jsme v přidruženém programu prezentovali novinky i zajistili návštěvu provozovny firmy Ing. Ivo Herman, CSc. Zde účastníci zasedání shlédli výrobní prostory a nejnovější produkty firmy (barevný zastávkový panel, dva nové typy validátorů, novou generaci palubních počítačů, zastávkový elektronický papír, wifi do vozidel, apod…). Video z návštěvy je zde..
květen 2016
duben 2016
 • Vyvinuly jsme plně barevný vnější informační RGB LED panel – ELP 368 o rozměrech 80 x 192 bodů, který je určen pro inteligentní zastávky a pro obecné informační systémy (např. parkovací). Tento typ panelu se tak stává mnohem dostupnější díky výraznému snížení cen RGB LED pro vnější použití.
 • Dne 26.4.2016 jsme byli přijati za “ostatního člena” České asociace organizátorů veřejné dopravy”. Toto členství nám umožní rychleji reagovat na potřeby krajských organizátorů dopravy.
 • Proběhlo úspěšné otestování jednotky MSP 5.0 pro používání v rámci IDS JMK. Je nutné konstatovat, že teprve čtvrtý integrovaný GSM modem byl schopen splnit podmínky KORDIS JMK a.s. (tři dříve testované typy nikoliv) tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost sledování polohy vozidel IDS a současně umožnil i hlasové volání na dispečink.
březen 2016
 • Vyvinuly jsme nový dotykový LCD terminál s čtečkou bezkontaktních karet pro odbavení v MHD s možností integrace bankovních karet – typ EVK 50.
 • Zprovoznili jsme systém TTS (čtení textu obsahu zobrazenému na panelech – převodník text-to-speech) pro nevidomé na již dodaném informačním systému ve městě MOST.
 • Vystavovali jsme na mezinárodní výstavě IT-TRANS 2016 v Karlsruhe. Vystavovali jsme zde komplexní informační systémy včetně odbavení.
únor 2016
 • Zprovoznili jsme informační systém na dopravním terminálu v Uherském Brodě. Základem dodávky byly elektronické přehledové příchozí oboustranné LED panely ELP 420 a odjezdové LED panely ze stanovišť ELP 403. Čekárna pak byla vybavena LCD panelem s integrovanou řídicí jednotkou.
 • Zprovoznili jsme informační systém na nově vybudovaném terminálu Hranečník v Ostravě. Terminál obsahuje třířádkové, šestiřádkové a devítiřádkové textové panely ELP 413A, ELP 416A a ELP 419A, dvojité LCD ELP D842EH. Dodatečně budou panely vybaveny systémem TTS (text-to-speech) pro čtení obsahu zobrazovaných informací na panelu.
leden 2016
 • Zahájili jsme výrobu kombinovaných oboustranných LED/LCD panelů VCSP 20x128GI/37WE, které pro cestujícího vně vozu používají zelený LED panel nové generace (typ D) a pro cestující LCD uvnitř vozu široký VCS 37WE.
 • Palubní počítač EPIS 4.0B1 komunikuje s dispečinkem přes digitální radiovou síť dodanou firmou RADOM. Součástí dodávky byla i naše digitální radiová ústředna zprostředkující řízení sítě ze dvou dispečinků.
prosinec 2015
 • Zrealizovali jsme dodávku 16 inteligentních zastávek pro město Ústí na Labem. Jeho základem je nový typ nadstavbového zastávkového oboustranného LCD displeje ELP B827 (16x) a jednostranný ELP A827 a řídicí SW – SPRINTER ELP.
 • Realizujeme informační systém v DP Most a Litvínov. Dodávka obsahuje výbavu 47 tramvají (palubní počítač EPIS 4.0B1) včetně 3 sad informačních systémů (LED i LCD panely), 25 inteligentních zastávkových označníků, 1 velký panel ELP 696-3AH (největší, který jsme zatím vyráběli) a dispečink – SW SPRINTER. Radiovou technologii zde dodala firma RADOM s.r.o. a akci zastřešuje AŽD Praha a.s.
listopad 2015
 • Ve dnech 24.11 až 26.11.2015 jsme vystavovali v Praze na odborné výstavě Czechbus naše nové produkty. Jednalo se o řešení TEXT-TO-SPEECH (převodník textu na hlas) do zastávkových panelů, placení platební kartou na odbavovacích zařízeních, nové vozidlové panely, systém počítání cestujících, nový typ dispečinků, a další.
 • Ve dnech 17.11 až 19.11.2015 jsme vystavovali náš systém odbavení pomocí palubního počítače Epis 5FC na mezinárodním veletrhu „CARTES“ v Paříži na stánku firmy MONET+. Hlavním cílem bylo prezentovat moderní systém odbavení ve vozidle veřejné dopravy s podporou plateb pomocí bankovních karet s napojením na demonstrační clearing partnerské organizace Monet+.
 • Uvádíme na trh novou generaci vnějších vozidlových LED panelů VLP s vyšším kontrastem, poloviční spotřebou a většími úhly pozorování používajících nové typy LED diod. Budou poprvé představeny na veletrhu CZECHBUS v Praze.
 • Připravili jsme nový modem LTE v průmyslovém provedení integrovatelný do našich jednotek – EPG 4.0, MSP 5.0, EPIS 5FC, UCU 4.0, případně do zastávkových panelů či vozidlových LCD, který dosahuje komunikačních rychlostí až 20 Mbit/s ze sítě a odesílá až 10 Mbit/s do sítě.
říjen 2015
 • Úspěšně jsme v termínu dokončili projekt “Palubní systém pro MHD” – namontováno 624 palubních počítačů (EPIS 4.0B), 139 snímačů obsazenosti vozidel (UCP 01), 6 vozovenských systémů, 2 dispečinky (SPRINTER 2015) a nová radiová síť (EPIS FDNET II) a další.
 • Prezentovali jsme náš dopravně informační systém s výbavou vozidel MHD na Ukrajině a to za velkého zájmu médií, a to jak v televizi s komentářem, ve zprávách na kanálu TVA, tak i v internetových novinách.
 • Účastnili jsme se vypracování studie “Preference vozidel MHD v podmínkách města Žilina” pro společnost ALAM, s.r.o. Řídicí jednotkou preference ve vozidle MHD byl námi sériově vyráběný palubní počítač EPIS 4.0B, radiostanice TAIT a pro křižovatky pak komunikační jednotka RMU 10. Data pro preferenci byly vytvářeny v programu EPCOMP a v novém SW CRUX pro řešení komunikačních bodů pro křižovatky. O úspěšné prezentaci, která výrazně zlepšila průjezdnost vozidel MHD svědčí i odkazy, jak v celostátní Slovenské TV (minuta 39:18), tak i na stránkách DPMŽměsta Žiliny.
 • V rámci plnění projektu “Palubní systém pro MHD” jsme provedli přepnutí radiové sítě DP na nový typ FD NET II. generace (kompletní náš vývoj), která je 3x rychlejší a přenese 9x tolik dat jako ta předchozí verze. I když vlastní proces výměny technologií (zejména SW a FW komponentů) trval cca 12 hodin, byl připravován po dobu několika měsíců.
 • Dodali jsme zastávkový informační systém pro město Košice. Jednalo se o 16 panelů určených pro umístění na zastávkové označníky, tj. ELP 123 (třířádkové) a ELP 126 (šestiřádkové). Jejich řízení probíhá po optickém kabelu.
Září 2015
 • Připravili jsme do výroby nový typ modemu pro GSM komunikaci pracující v pásmu LTE se zaručeným teplotním rozsahem - EPG 4.0LS.
 • Spustili jsme nový dohledový server pro informační systémy vozidel a připravili k tomu i nové typy LCD (např. VCS 185x) do vozidel s integrovaným GSM/GPRS/UMTS modemem. Vznikl tak ucelený systém i pro reklamní účely se vzdáleným přehledem nad přehrávanými spoty a dálkovou aktualizací.
 • Pro “jednoduché” sledování dopravy jsme připravili nový typ nízko nákladové jednotky MSP – verzi MSP 2.0, která zajistí sledování vozidla, příp. umožňuje jednoduché připojení jednotek po sériové sběrnici.
Srpen 2015
Červenec 2015
 • Zahájili jsme přístavbu obslužné budovy k hlavní budově firmy tak, abychom mohli zprovoznit dalších 600 m2 rozvojových ploch a mohli tím zvýšit kapacitu vývoje.
 • Do našich panelů ELP jsme nově integrovali modul převodníku TEXT-NA-HLÁŠENÍ. Do panelů je tak možno zasílat pouze texty, které panel umí na vyžádání přečíst.
 • Úspěšně jsme ukončili homologaci odbavení pro Plzeňskou a Karlovarskou kartu – typ karty Desfire u palubního počítače s odbavením EPIS 5FC.
 • Za první pololetí roku 2015 jsme dosáhli obratu (výroba, technologická řešení, SW a služby) většího než 100 mil. Kč bez DPH. Děkujeme našim zákazníkům, že nám dali důvěru.
Červen 2015
 • Inovovali jsme poslední povelový přijímač EPNEV 3.16 z verze EPNEV 3.06 a začali vyrábět verze pro ČR i pro SR.
 • Ukončili jsme 4. etapu realizace projektu “Palubní systém pro MHD” v Dopravním podniku Ostrava a.s. Doposud bylo namontováno přes 510 palubních systémů založených na EPIS 4.0B. Současně s tím bylo zprovozněno i dálkové nahrávání vozoven a systém počítání cestujících na 39 vozidlech.
 • Zahájili jsme dodávku 192 kusů skládaných zastávkových panelů pro Královehradecký a Pardubický kraj – typ ELP 683. Panely jsou dodávány v sestavách po třech či šesti kusech panelů a to na zeď nebo na samostatné stojany. Panel komunikují s dispečinkem a z něj získávají aktuální údaje o dopravě.
Květen 2015
 • Zprovoznili jsme 2 velkoplošné dvojbarevné panely na nově vybudovaném dopravním terminálu v Třebíči – typ ELP 652.
 • V dnech 13.5 a 15.5.2015 jsme vystavovali naše produkty a technologická řešení na mezinárodní výstavě “Elektrotrans” v Moskvě. a navázali tak nové obchodní kontakty. Byl zájem o naše řešení “Dynamických dispečinků”, vozidla i zastávek.
 • Zahájili jsme výrobu a vývoj nových zastávkových označníků pro Zlínský kraj, kde připravili novou řadu nízkonákladových inteligentních zastávkových panelů – ELP 203 obsahujících samostatné hodiny. Panely lze použít jako samostatné nebo v provedení hlavní panel a druhý panel je použit jako zobrazovací jednotka. Celkem bude dodáno 26 panelů
Duben 2015
 • Připravili jsme nový typ zastávkového panelu pro čekárny v dopravních terminálech založené na LCD monitorech s připojenou řídicí jednotkou – viz vnitřní zastávkové LCD panely.
 • V 21.4 a 22.4.2015 jsme již potřetí vystavovali naše produkty a technologická řešení na III. ročníku mezinárodní konferenci “Chytrá a zdravá městská veřejná doprava” v Plzni pořádané PMDP a.s. ve společném stánku s firmou GES a.s. (v roce 2008-2010 jsme společně realizovali projekt “Dynamický dispečink” pro PMDP a.s.) – prezentované novinky – viz. úvodní strana.
 • Uvedli jsme na trh novou řadu přepínačů sběrnice ethernet ECU-05L a ECU-08L (ethernet switch) – ekonomická verze. Dalším typem jednotky je přepínač sběrnice ethernet s řízeným zapínáním a dohledem nad napájením typu PoE – typ ECU-08PO. Tento typ přepínače je např. vhodný pro napájení jednotek APC (systému sledování obsazenosti vozidla – počítání cestujících).
Únor – březen 2015
 • Doplnili jsme portfolio pro vozidlové LCD a vyvinuli jsme systém MASTER – SLAVE pro vysoké rozlišení (full HD), tj. vozidlo má pouze jeden řídicí LCD a ty ostatní poté používají jeho videosignál. Výhodou tohoto řešení je, že všechny LCD ve vozidla mají shodný obraz. Systém je doplněn o sledování stavu podřízených LCD.
 • Soustředili jsme se zejména na splnění veřejné zakázky “Palubní systém pro MHD” a ve spolupráci s firmou Master IT jsme provedli jsme 17 zkušebních montáží na všechny typy vozidel DPO a.s. a pokračovali montáží všech trolejbusů (dohromady 74 vozidel). Podařilo se nám tak splnit 2. etapu zakázky a byl zahájen zkušební provoz celého dodaného systému. Dodávka obsahovala i nové řešení vozoven, dispečinku včetně velkoplošné obrazovky, dodávku SW Sprinter, úpravu radiové sítě EPIS FDNET, úpravu simulátorů vozidel na školícím středisku, apod.
Leden 2015
Prosinec 2014
Listopad 2014
 • Připravujeme k uvedení do provozu jako první v ČR nový způsob ovládání vozidlových LCD a to včetně “vozidlových dynamických označníků” a to ve spolupráci s PMDP a.s. – více ve článku ->
 • Realizujeme dodávku 10 oboustranných zastávkových LED panelů ELP 350 pro Dopravní podnik Bratislava na nově rekonstruované tramvajové trati Dúbravka v úseku Hanulova – Pri Kríži v Bratislavě. Zakázka je charakteristická tím, že jsme na vývoj, výrobu a instalaci panelů včetně zastávkových sloupů měli necelé dva měsíce. Jedná se o nový typ panelu ovládaný přes radiovou síť Tetra.
Říjen 2014
 • Realizujeme inovaci palubní počítače EPIS 4.0B dle požadavků Dopravního podniku Ostrava. Nové řešení přináší kapacitní dotykovou obrazovku na místo odporové (terminál EPT 4.08B), nové výstupy pro lepší řízení napájení vozidel, digitální přenos hlasu mezi spřaženými tramvajemi, čtečku bezkontaktních čipových karet na terminálu řidiče, integrovaný zdroj radiostanice MR 12/15E a další.
 • Prezentovali jsme funkční systém vozidla (odbavení EPIS 5FCC, LED panely řady VLP 24, LCD pro cestující VCS 185 a povelový přijímač pro nevidomé EPNEV 3.14 dle standardů IDP spolu s systémem “spojů na zavolání” a lehkým klientem dispečinku IDP SW SPRINTER 2014 konaném 2.10.2014 ve Zbirohu na akci krajského organizátora veřejné dopravy POVED s.r.o.
 • Prezentovali jsme projekt “Palubní počítače MHD”, který nyní realizujeme pro DPO a.s. a některé další projekty. Prezentační materiály najdete zde.
Září 2014
Srpen 2014
 • Od 1.9.2014 zahajujeme realizaci největšího projektu v ČR v dopravních informačních systémech za posledních 10 let a to pro Dopravní podnik Ostrava a.s. V rámci řešení projektu je dodávka a instalace 624 palubních počítačů EPIS 4.0B, výbava 6 vozoven, nový dispečink včetně nejnovější verze SW SPRINTER a nejnovější verze radiové sítě EPIS FD-NET obsluhující nejméně 25 radiových kanálů s roomingem. Projekt realizujeme se společností Master IT a.s.
 • Připravili jsme do výroby novou řadu vnějších informačních LED panelů (tabel pro vozidla – typ VLP 21, které jsou schopny v ekonomickém provedení zobrazovat plnou češtinu a současně zachovávají rozteč LED diod 10 mm.
 • Zahájili jsme montáže 58 kusů LED zastávkových digitálních označníků ELP 150 pro vybrané tramvajové zastávky DPMB.
Červenec 2014
Červen 2014
 • Uvedli jsme do provozu dva odjezdové informační panely na nově vybudovaném dopravním terminálu v Náchodě. Jedná se o textové kombinované vícebarevné panelytyp ELP 450, které umožňují textové výpisy v plné češtině (10 LED řádků na jeden textový řádek).
 • V rámci dalšího doplnění portfolia dodávaných výrobků firmy připravujeme GSM/GPRS/UMTS modem EPG 4.00 optimalizovaný pro připojení k palubnímu počítači EPIS 4.0x, který bude zajišťovat nové způsoby informování cestujících ve vozidle, příp. řešit reklamu či odbavení. Dalším novým výrobkem je jednoduchý a levný nezávislý dvojkanálový digitální hlásič EPIS 3.02 do vozidel veřejné linkové dopravy. Oba výrobky by měly být uvedeny na trh v srpnu 2014.
 • V rámci plnění projektu “Zvýšení výrobní a vývojové kapacity firmy” jsme objednali novou výrobní linku na osazování desek s plošnými spoji od firmy Mydata v celkové hodnotě více než 8 mil. Kč. Tato investice by měla zvýšit výrobní kapacitu SMT minimálně 3x (osazení více jak 15 tis. součástek/hodina) a díky nejnovější “tiskárně” pájecí pasty (první kus v ČR – řada MY 600) zajistit její nanášení bez šablon. Tato výrobní linka významně urychlí i vývojové úkoly. Linka bude zprovozněna koncem července 2014.
Květen 2014
 • Dokončili jsme homologaci palubního počítače EPIS 5 FCC s odbavením cestujících na odbavování Plzeňskou kartou a to část prodlužování kupónů, přičemž tento nový systém zapojení vozidla je již v provozu od počátku měsíce – více…..
 • Splnili jsme podmínky na předvedení funkčního vzorku pro vozidla MHD, dále pak dispečerského a vozovenského systému (SPRINTER) a radiového komunikačního systému EPIS FD-NET včetně systému řízení zastávkových informačních panelů ELP pro nově připravovaný komplexní integrovaný systém v Dopravním podniku Mostu a Litvínova.
 • Provedli jsme úpravy stávající jednotky palubního počítače s odbavením EPIS 5 FCC tak, aby byl připraven do výroby v jak kompaktním provedení (dnešní stav) a tak i v provedení děleném (dnes EPIS 5 FCS), tj. ovládací displej a “šuplík na peníze” bude možno zaintegrovat samostatně do palubní desky řidiče a tiskárnu se čtečkou umístit na vhodném místě ve vozidle. Tímto řešením jsme definitivně opustili stávající variantu provedení EPIS 4 FCS, která bude nahrazena nově připravovanou variantou.
 • Získali jsme homologaci na odbavování Plzeňskou kartou a náš backoffice předává korektní data do zúčtovacího centra SVT. Palubní počítač EPIS 5 FCC (někdy “odbavovací strojek”) se tak stal plnohodnotný pro odbavení cestujících v rámci Integrované dopravy Plzeňska a to včetně řízení LED informačních panelů VLP24 a LCD displejů VCS 185 ve vozidlech. Nyní připravujeme komunikaci s nově připravovaným dispečinkem IDP.
Duben 2014
 • Úspěšně jsme splnili podmínky na předvedení funkčního vzorku palubního počítače EPIS 4.0A konaném v rámci výběrového řízení “Palubní systém pro vozidla MHD” zadavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. Zadavatel tak otestoval schopnosti nabízeného systému a to od rychlosti náběhu palubního počítače, přes komunikaci v radiové síti, nahrávání dat ve vozovně až po schopnost preference MHD v křižovatkách.
 • Zahájili jsme realizaci projektu “Zvýšení výrobní a vývojové kapacity firmy” v rámci něhož budeme investovat do dalšího rozvoje firmy více jak 10 mil. Kč (odhad je cca 15 mil. Kč).  Tento projekt zvýší výrobní a vývojové prostory firmy o více jak 600 m2 a pomocí nového vybavení zajistí i zrychlení a další zkvalitnění výroby.
Březen 2014
 • Připravili jsme prototyp nového typu zastávkového digitálního označníku ELP 150 pro tramvajové zastávky v Brně. LED panel je charakteristický malou roztečí 4,2 mm a konstrukcí s vysoce svítivými LED diodami s mnoha funkcemi.
 • Spustili jsme server dohledu pro samostatné vyčítání dat z vozidel. Tento systém umožňuje dálkové nahrávání a vyčítání dat z vozidel veřejné dopravy a jejich ukládání na serveru. Odtud si je mohou jednotliví uživatelé stáhnout či nahrát.
Únor 2014
 • Připravujeme výrobu dalších inovovaných povelových přijímačů nevidomých – vestavné typy EPNEV 1.13 nahrazujícím EPNEV 1.12 (určen do zastávkových elektronických informačních panelů a např. do jednotek EPIS 2.45) a EPNEV 2.12 nahrazujícím typ EPNEV 2.02. Nová řešení jsou cenově, mechanicky a elektricky kompatibilní.
 • Ukončili jsme výrobu MSP 1.1 a MSP 3D či MSP 3D2 z důvodu, že již nelze sehnat některé součástky. Připravujeme proto nový mnohem výkonnější a dokonalejší modul pro sledování polohy – typ MSP 5.0 vycházejí z koncepce počítače s odbavením EPIS 5 FCC. Jednotka již bude navržena jako “malý palubní počítač” a to vše dle standardů IDS JMK či dle standardů IDP. K dostání od června/července 2014.
Leden 2014

Novinky za rok 2013

Obsah stránky:

Prosinec 2013
 • Vyhráli jsme zakázku malého rozsahu “Elektronické informační tablo pro zastávku Mníšek pod Brdy, náměstí – směr Praha” pro ROPID. Bude to naše první instalace v rámci ROPID - více …..
 • Vyvinuly jsme nový systém komunikace mezi technologií dispečinku a radiovými základnami komunikující pomocí IP technologie. Součástí jsou nové řídicí jednotky pro radiové základny, hlasovou a radiovou ústřednu dispečinku a nové komunikační protokoly pro přenos řízení a digitálního hlasu.
 • Budeme budovat dispečink IDS pro KORDIS JMK. Základem tohoto dispečinku bude náš programový produkt – SPRINTER IDS, který zajistí sledování vozidel veřejné dopravy v IDS, komunikaci s nimi a vytváření dopravních statistik a bude mít mnoho dalších vylepšení.
Listopad 2013
 • Na setkání Sdružení dopravních podniků ČR a SR v Košicích 7.11.2013 a na výstavě Czech Bus 2013 v Praze jsme prezentovali nový palubní počítač s odbavením EPIS 5 FCC a nové zapojení vozidla založeného pouze na ethernetových rozvodech vozidla (LED panely, vnitřní LCD pro cestující včetně povelového přijímače EPNEV 3.18.
 • Zahájili jsme vývoj nového typu povelového přijímače EPNEV 3.17, který je určen pro signalizaci stavu červená/zelená pro nevidomé na křižovatkách. K dostání bude od prosince 2013 za cenu 7900 Kč.
 • Podílíme se na vybudování krajského dispečinku Integrované dopravy Plzeňska. Základem tohoto dispečinku bude náš programový produkt – SPRINTER IDS, který zajistí sledování vozidel veřejné dopravy v IDS, komunikaci s nimi a vytváření dopravních statistik. V souvislosti s tím připravujeme sjednocení komunikačních pravidel dispečinku a vozidel, např. přímé zaslání zprávy z dispečinku na vnitřní LED či LCD panely a další vlastnosti.
Říjen 2013
 • Dokončili jsme vývoj HW palubního počítače s odbavením EPIS 5 FCC a zahájili prototypovou výrobu nulté série. Protože tento odbavovací palubní počítač je založen na technologiích roku 2012/2013 objevilo se zde mnoho nečekaných technických problémů (od chyb HW součástek, přes chybné popisy až po chybějící drivery), což způsobilo zpoždění ve vývoji cca 4-5 měsíců.
 • Spolu s firmou Cross Zlín a.s. jsme podali nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení “Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě – II. etapa”. Zde jsme nabídli náš palubní počítač EPIS 4.0x, nové řešení radiové EPIS FD-NET umožňující preferenci MHD a systém SPRINTER.
Září 2013
 • Spustili jsme nové přehledné a moderní firemní www stránky. Cílem bylo zvýšit přehlednost, sjednotit vzhled a poskytovat on-line komunikaci.
 • Ověřili jsme nové technické řešení pro povelové přijímače nevidomých s dvojím směšováním a zvýšenou selektivitou příjmu. Tyto přijímače – nová řada EPNEV 3.1x – by měla postupně nahradit původní řady 3.0x. Sériová výroba by měla začít od listopadu 2013. Cena, požadované funkce a vnější rozměry zůstanou zachovány.
 • Jako první v ČR jsme připravili do výroby nový typ povelového přijímače EPNEV 3.18, který je určen pro komunikaci pomocí sběrnice ethernet. K dostání bude od listopadu/prosince 2013.
Srpen 2013
 • Jako první v ČR jsme uvedli na trh vnější vozidlové LED panely VLP s tzv. dynamickými fonty. Panely sami optimalizují výpis názvů zastávek dle definice z CIS (Centrální informační systém)- viz. přiložené video.
 • Podali jsme nejlepší nabídku ve veřejné zakázce na “Poskytování dopravních informací cestujícím – nákup elektronických panelů” pro krajského Koordinátora ODIS s.r.o. v Ostravě, kde se jedná o nákup a instalaci 21 velkoplošných LED panelů (největší panel obsahuje 90 624 LED diod v rastru 288×320), 1x LCD panelu a řídicího dispečinku panelů. Naše nabídka byla o cca 13% nižší než nejbližší konkurenční nabídka. Začínají se nám vracet vysoké náklady vkládané do vývoje nových technologií a potvrzuje se naše přední postavení mezi výrobci tohoto sortimentu.
 • Zveřejnili jsme článek do časopisu Československý Dopravák na téma: Tři SIM karty ve vozidle pro přenos dat aneb komplexní informační systémy ve veřejné dopravě, který se zabývá řešením komunikací vozidla uvnitř IDS systémů.
Červenec 2013
Červen 2013
Květen 2013
 • Zahájili jsme realizaci audio/video systému pro ”pivní tramvaj aneb šalina pub” pro DPMB a.s., kde bude představen nový způsob řízení LCD pro cestující pomocí tzv. “mediaplayeru” integrovaného do palubního počítače EPIS 4.0A. Data pro zobrazování jsou sestavována v palubním počítači a zasílána do LCD pro cestující.
Duben 2013
Březen 2013
Únor 2013
 • Spolu s FEKT VUT Brno jsme zahájili jsme testování systému počítání cestujících ve vozidlech veřejné dopravy osob.
 • Zahájili jsme dodávky nového vozidlového nízkopříkonového širokoúhlého LCD panelu pro cestující VCS 185W - obsahuje širokoúhlý 18,5″ LCD monitor se spotřebou 24V/0,9A, tj. do 22W s možností dálkového přehrávání pomocí ethernetu či lokálně pomocí USB Flash.
Leden 2013

Novinky za rok 2012

Obsah stránky:

Prosinec 2012
Listopad 2012
 • Zprovoznili jsme informační systém dopravního terminálu v Chebu. Tento je založen na textových elektronických informačních LED panelech pro nástupiště a celkových orientačních panelech.
 • Doplnili jsme naši radiovou ústřednu, základnové řídicí jednotky a dispečerský SW Sprinter o komunikaci řízení radiových sítí pomocí tónové signalizace ZVEI. Nyní je možno propojit komunikaci mezi technologickými vozidly a vozidly MHD.
Říjen 2012
 • Vyvinuli jsme novou síťovou kartu Ethernet pro řídící jednotky MCU používané pro LED panely a řízení radiových sítí včetně implementace do operačního systému.
 • Vyvinuli jsme textové elektronické informační panely (velké i malé) včetně mechaniky vhodné pro dopravní terminály.
Září 2012
 • Vystavovali jsme na mezinárodním veletrhu dopravní techniky pro veřejnou dopravu v Berlíně – InnoTrans 2012.
 • Doplnili jsme naši radiovou ústřednu, základnové řídicí jednotky a dispečerský SW Sprinter o komunikaci řízení radiových sítí pomocí tónové signalizace ZVEI. Nyní je možno propojit komunikaci mezi technologickými vozidly a vozidly MHD.
 • Úspěšně jsme spolu s VUT v Brně obhájili oponentní řízení projektu TAČR “Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy”.
Srpen 2012
 • Zprovoznili jsme nové výrobní prostory pro montáže LED a LCD panelů pro inteligentní zastávky a dopravní terminály.
 • Spolu s maďarským partnerem jsme podali nejvýhodnější nabídku na projekt “Dynamický dispečink” v dopravním podniku Szeged, kde se předpokládá dodávka palubních počítačů EPIS, našich inteligentních zastávek s LED panely a dispečerský systém SPRINTER 2012.
 • Předvedli jsme nové typy zastávkových panelů pro IDS JMK.
Červenec 2012
 • Zahájili jsme budování informačního systému obsahujícího LCD displeje pro cestující s integrovanými ukazateli času na Svinovských mostech v Ostravě  včetně datových smyček.
 • Zahájili jsme řešení informačního systému dopravního terminálu v Chebu založeného na textových LED panelech.
Červen 2012
 • Dopravním podniku Ostrava a.s. byla dokončena výstavba automatického stavění trolejbusových výhybek naším systémem BSV pomocí nových vysílačů BSV-TR 14 (všechny trolejbusy) a řídicích jednotek BSV-PU 03 s přijímači BSV-TR 15 (trolejbusové výhybky). Na tramvajích se i nadále pokračuje s budováním tohoto systému stavění výhybek.
 • Doplnili jsme radiovou síť Dopravního podniku Ostrava a.s. o nový hlasový kanál pro dispečera nezávislé trakce a nový způsob organizace zjišťování polohy vozidel MHD včetně nového vybavení radiových základen.
 • V DSZO s.r.o. jsme spustili novou generaci kombinované radiové sítě typu hlas/data s minimální přenosovou rychlostí 2400 bit/s včetně obvolávání, odesílání kódových a textových zpráv, zpráv do vozidel a řízením preference vozidel MHD na křižovatkách.
Květen 2012
 • Zahájili jsme výstavbu nových 51 elektronických panelů pro IDS JMK a rekonstrukci přibližně 80 původních. Nové panely budou obsahovat WiFi Hot Spot pro cestující a tzv. i-point, což je 12“ LCD dotykový terminál pro cestující (úplně nové řešení v rámci ČR).
 • Uvedli jsme do provozu 92 nových palubních počítačů EPIS 4.0A v DSZO s.r.o. Palubní počítače mají novou koncepci provedení jak terminálu řidiče (IPS technologie), tak i vlastního palubního počítače založeného na PC.
Duben 2012
 • Vyvinuli jsme nový palubní počítač EPIS 5 FC pro veřejnou linkovou dopravu. Obsahuje počítač PC s 8 Gbajty paměti, 1 Gbajtem RAM, IPS LCD dotykovým terminálem řidiče, s tiskárnu s dlouhou dobou života, čtečkou bezkontaktních čipových karet, zálohováním, vícenásobným digitálním hlásičem, GPS, GPRS či UMTS komunikací, s WiFi, a dalšími funkcemi včetně nového „backoffice“.
Březen 2012
 • Uveden v činnost nový typ řízení radiové sítě pro velké dopravní podniky ovládající 45 radiových kmitočtů či více až na 4 základnových stanicích.
Únor 2012

Novinky za rok 2011

Obsah stránky:

Prosinec 2011
 • Vyvinut nový typ terminálu řidiče EPT 4.08 pro palubní počítače o velikosti 8“ LCD s technologií IPS a vylepšenou stabilizací podsvitu kompatibilní s předchozí verzí EPT 4.07.
 • Dokončení řešení automatického stavění tramvajových či trolejbusových výhybek v propojení – výhybka – palubní počítač EPIS 4.0 – SW na skládání tras včetně záznamů o správnosti funkce. Toto řešení automatického bezkontaktního stavění v sobě zahrnuje stavění dle vícenásobného adresování výhybek a dle cílů (stavění výhybek pomocí vícenásobného adresování zavedla naše firma v poprvé v ČR)
Listopad 2011
 • Vyvinut prototyp nového typu zastávkového označníku pro PMDP navazující na provedení na ulici Joštová v Brně. V městě Plzni jich bude v dubnu 2012 instalováno 12 kusů. Panely mají přímou komunikaci s vozidlem.
 • Představení firmy a našich novinek na Setkání dopravních podniků ČR a SR v Ostravě.
 • Uvedení na trh nového typu nalepovací antény AN2N pro přijímače signalizace od nevidomých.
Říjen 2011
 • Ve spolupráci s formou Elektroline a.s. jsme zahájili projekt automatického stavění výhybek tramvají a trolejbusů v PMDP a.s. problematika automatického stavění výhybek je doplňována do komplexního informačního systému – vozidla (palubní počítač, řídící jednotka a vysílač), vozovenského a dispečerského systému, programu pro přípravu dat.
 • Vývoj nového typu řídících jednotek pro radiové ústředny (jak pro základny, tak i pro dispečink) s možností IP komunikace a s připojením až 52 vstupů/výstupů
Září 2011
 • Ve spolupráci s firmou TSE s.r.o. (výrobce mechaniky) jsme zhotovili zastávkové informační panely pro ulici Joštova v Brně
Srpen 2011
 • Nová řídící jednotka pro LED a LCD zastávkové panely založená na PC technologii Intel ATOM. Jednotka umožňuje i připojení externího LCD terminálu umístěného ve stojanu pro vyhledávání jízdních řádů cestujícími na zastávkách
 • Zahájení řešení projektu „Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně“, v rámci které budou vybaveny všechna vozidla MHD novým palubním počítačem EPIS (3x vyšší výkon, 2x větší paměti).
 • Zahájení řešení projektu „Inteligentní zastávky v Plzni“.
Červenec 2011
 • nová řídící jednotka pro vozidlové LED panely s integrovaným zdrojem
 • nová řídící jednotka pro LED panely do inteligentních zastávek
 • nový zdroj pro rozvaděče veřejného osvětlení pracující do teploty okolí 90 stupňů řízené procesorem
 • ve spolupráci s firmou PWS plus jsme připravili dispečink pro bezdrátové informační systémy a systémy jednotného varování a vyrozumění obyvatelstva
Červen 2011
 • nové řešení přenosu dat a video signálu přes tramvaj KT-8
 • nový typ „Elektronických panelů“ pro IDS JMK
 • doplnění dispečerského systému MHD – SPRINTER 2010 o mnoho rozšiřujících funkcí
Květen 2011
 • nový typ inteligentních předregulačních měničů MELP pro LED panely s účinností až 95% řízených mikroprocesorem
 • komunikační zařízení pro hlídání chování obsluhy elektrických tavných pecí
Duben 2011
 • účast na konferenci „Zdravá a chytrá MHD“ v Plzni. Předvedení komplexního dopravního informačního systému od vozidla, vozovny po dispečink.
Březen 2011
 •  prezentace systémů automatického stavění výhybek na setkání tramvajové sekce SDP v Brně – ukázka propojení palubního počítače a automatického systému stavění
 • Úprava vysílače BSV TR-14 pro oba typy modulací AM i FM se zvýšeným výkonem
Únor 2011
 • zahájení řešení projektu TAČR (Technická agentura ČR) ve spolupráci FEKT VUT v Brně na téma „Inteligentní telematický informační systém veřejné dopravy“
leden 2011

Starší novinky

Obsah stránky:

prosinec 2010
 • Nový typ radiové ústředny HU pro 48 kanálů s plně digitalizovaným zpracováním hlasu a modemových dat v jednom celku.
 • Nová verze programu SPRINTER 2010.
listopad 2010
říjen 2010
 • Nový typ BSV-TR 14 – vysílač pro automatické stavění trolejbusových výhybek. Oproti BSV-TR 01 má 4x vyšší komunikační rychlost a 4x vyšší vysílací výkon. Je navržen tak, aby umožnil postupný přechod ze systému BSV-TR 01 na nový rychlejší bez narušení dopravy.
 • Návrh zapojení panelu elektroniky se systémem EPIS 4.0 pro autobusy SOR Libchavy včetně nových měničů radiostanice a průmyslového switche pro komunikaci přes Ethernet.
září 2010
červenec 2010
 • Inteligentní SMS brána pro zasílání stavových zpráv se zobrazováním pro dispečinky dopravních podniků – integrace do systému SPRINTER.
červen 2010
 • Systém pro řízení preferencí křižovatek – zprovozněno v městě Plzni
 • řešení velkoplošných informačních panelů založených na plazmových či LED displejích pro zobrazování dopravní situace v dopravních uzlech se schopností sběru dat z inteligentních označníků v jejich okolí.
 • Velký zastávkový označník 8 řádkový oboustranný řízený GPRS nebo přes internet (nízkoenegetický) obsahující 27 tisíc svítících bodů.
květen 2010
 • Nová verze dispečerského informačního systému SPRINTER 2010 obsahujícího mapové podklady a mnoho dalších novinek.
 • Systém radiového sběru polohy služebních vozidel a vedení knihy jízd.
duben 2010
 • Malé zastávkové označníky s energeticky úsporným řešením řízené pomocí GPRS a obsahující i varovný systém obyvatelstva a povelový přijímač nevidomých.
březen 2010
 • Automatické vyhlašování zastávek ve vozidle MHD dle polohy GPS.
 • Automatický systém stavění řízení vlakvové cesty pro trolejbusové vozovny.
 • Hlasová radiová ústředna obsluhující 32 hlasových kanálů a 3 základnové radiostanice o 8 radiových kanálech.
listopad 2009
 • Nový systém nahrávání dat do vozidel na frekvenci 5,8 GHz s vysokou průchodností dat – 1 Mbajt/1s.
říjen 2009
 • Univerzální komunikační jednotka ethernet zajišťující napájení WiFi antén a komunikaci na frekvenci 866 MHz s dálkovým dohledem.
říjen 2009
 • Spolu s firmou GES vítězství ve výběrovém řízení “Dynamický dispečink” v PMDP a.s.
leden 2008
prosinec 2007
 • Nový typ přístupových bodů pro přenosy dat do vozidel ve vozovnách na frekvenci 2,4 GHz KORIS.
 • Posilovač sběrnice IBIS pro vozidla, která obsahují mnoho zařízení na sběrnici IBIS. Jednotka je schopná přenášet i programovací impulsy pro tabla BUSE  PSI 01.
listopad 2007
 • nový typ řídící a sledovací jednotky pro tramvajové výhybky (může obsahovat i GSM/GPRS  modem) BSV-PU 04
říjen 2007
 • nový typ modulu sledování polohy vozidel MSP 3D2 doplněného o dvojnásobný nezávislý digitální hlásič s výkonem 2 x 15W  řízený po sběrnici IBIS nebo RS 485
září 2007
 • nový typ signalizačního zařízení pro zobrazení stavu vozu - signalizační zařízení DODK - zobrazuje stav komunikace indukční smyčkou, komunikace na výpravnu (střední vzdálenosti) a s dispečinkem dopravního podniku – DODK
srpen 2007
 • nový typ přijímače pro obecní, městské a bezpečnostní rozhlasy v pásmu 80 MHz a 160 MHz – dokončení návrhu a vývoj nové univerzální HW platformy  PKZ 4.2
 • návrh a vývoj nového zařízení pro nevidomé a slabozraké - systém OAS (orientační akustický systém – digitální hlasový majáček) umožňující přehrávání souborů ve tvaru MP3 z SD karty a oboustrannou komunikaci s přepážkou či vrátný
prosinec 2007